2 comments on “Rapporti dwar Jum it-Tifkira

  1. Pingback: Kommemorazzjoni tal-Maltin maqtula fuq il-Front tal-Punent « Maltin fil-Belġju

  2. Pingback: Rendikont tal-attivitajiet tal-assocjazzjoni matul l-2010 « Maltin fil-Belġju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s