3 comments on “Bdil t’isem u kunjom

  1. Pingback: Iż-żamma ta’ kunjom xbubit ommhom jew kunjom żewġha li miet qabilha fil-każ ta’ tfal imwielda qabel is-7 t’Awwissu 2007 | Maltin fil-Belġju

  2. Pingback: Rapport imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra | Maltin fil-Belġju

  3. Pingback: Tibdil ta’ kunjom permezz ta’ deed poll | Maltin fil-Belġju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s