Sħubija

Hemm żewġ kategoriji ta’ sħubija “ordinarja” fl-assocjazzjoni li wieħed jista’ japplika għalihom: membru effettiv u aderent.

Jeżistu wkoll kategoriji specjali li sħubija fihom issir biss wara stedina tal-Kunsill t’Amministrazzjoni.

Aġġornata l-aħħar: 11/07/2010.